Holtus AssurantiŽn & Financieel Advies BV

Default

Verzekeringseisen

Heeft U een motorrijtuig gekocht?

Zonder (geldig) rijbewijs kunt U een (tijdelijke) verzekering voor uw aanschaf krijgen.
Als U niet voor een bepaalde tijd geslaagd bent, dan is de auto, motor of bromfiets niet meer verzekerd.
Voor een auto of motor is dat al bekend, maar nieuw is dat U per 1 oktober 2009 voor een bromfiets c.q. scooter deze voorwaarde ook geldt. Per 1 oktober 2009 wordt het bromfietsrijbewijs ingevoerd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. het zogenaamde bromfietscertificaat is hierdoor komen te vervallen. Wie een bromfietscertificaat gaat omruilen tegen een rijbewijs AM, moet € 43,50 (afhankelijk van de gemeente)betalen en uiteraard een geldig legitimatiebewijs en een recente pasfoto meenemen!
>> Wanneer U uw bromfietscertificaat niet hebt omgewisseld voor 1 oktober 2009 en U geen ander rijbewijs hebt mag U niet op de bromfiets, bromscooter, snorfiets, spartamet of brommobiel rijden. U moet opnieuw een theorie-examen afleggen bij het CBR!!!
—>Ga NOOIT rijden zonder rijbewijs, want bij schade is het leed niet te overzien!!!

Overschrijving

De overschrijving van een motorrijtuig geschiedt op het postkantoor. Daar zal de medewerker altijd vragen om een rijbewijs en kentekenbewijs deel II. Heeft U één van de gevraagde documenten niet of niet bij U, dan wordt er om een uittreksel van de bevolkingsregister gevraagd. Als U geen van de gevraagde stukken kan overleggen, dan vindt er geen verandering van eigenaar plaats. Zi jn alle documenten compleet dan ontvangt U een vrijwaringsbewijs. Een kopie van dit  bewijs geeft U af aan ons! 
LET OP: Als U dit niet doorgeeft, dan blijft uw voertuig verzekerd en moet U dus de premie door blijven betalen!  

Verzekeringsplicht

Bent U de bezitter van nieuwe auto, motor of bromfiets, dan moet U dit doorgeven aan het verzekeringskantoor. Is deze overdracht na 17.00 uur of in het weekend, dan kunt U de volgende dag of na het weekend bellen met uw tussenpersoon. Er geldt namelijk een meldingsplicht van 72 uur. Oftewel binnen 3 dagen moet het voertuig aangemeld zijn. Als U liever niet wilt wachten tot de volgende dag, dan is er altijd een mogelijkheid om ons antwoordapparaat in te spreken.