Holtus AssurantiŽn & Financieel Advies BV

Default

Samenlevingscontract

Wilt U gaan samenwonen?

Jarenlang heeft de fiscus een vrij soepel beleid gevoerd ten aanzien van ongehuwd samenwonenden. De fiscale mogelijkheden zullen vanaf 1 januari 2010 drastisch worden ingeperkt.

Wat is een samenlevingscontract

Een samenlevingscontract is een schriftelijke overeenkomst die de vermogensrechtelijke verhoudingen regelt tussen twee of meer personen die (veelal een affectieve) relatie hebben en een gemeenschappelijke huishouding voeren (samenwonen).

> Notarieel samenlevingscontract noodzakelijk voor fiscaal gunstig erven!!

Hoe is het nu?
Samenwoners zonder contract die vijf jaren aantoonbaar op hetzelfde adres een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd, betalen net als echtgenoten géén belasting over de nalatenschap van hun partner wanneer zij minder dan € 530.000,- erven.

Hoe wordt het?
Ná 1 januari aanstaande is het noodzakelijk dat u een notariële samenlevingsovereenkomst heeft om van de partnervrijstelling gebruik te maken. Erven van uw partner terwijl U geen notarieel samenlevingscontract heeft wordt dan erg kostbaar, mits u langer dan de duur van 5 jaar een gemeenschappelijke huishouding voert. Dus woont u korter dan 5 jaar samen zonder dit samenlevingscontract dan kan het raadzaam zijn een notaris te raadplegen. U kunt bij iedere notaris een samenlevingsovereenkomst regelen. De belastingheffing varieert van 30% tot 40%!
Tip: Als U naar de notaris moet voor de hypotheek te laten passeren, laat dan meteen deze overeenkomst opmaken. U bespaart hierdoor extra kosten! Dit geldt alleen als U niet gehuwd bent en wel wil gaan samenwonen.

Inkomstenbelasting: verplicht (fiscaal) partnerschap

Hoe is het nu?
Volgens de huidige Wet Inkomstenbelasting 2001 mogen samenwoners van jaar tot jaar kiezen of zij elkaars fiscaal partner willen zijn. Dit geeft partners de mogelijkheid om naar believen met vermogensbestanddelen en inkomsten te schuiven.

Hoe wordt het?
Vanaf 1 januari 2010 is het gedaan met deze keuzemogelijkheid voor samenwoners met een samenlevingscontract. Zij zijn voortaan verplicht fiscale partners. Of deze regeling voor- of nadelen heeft is sterk individueel bepaald. Door fiscaal partnerschap kan bijvoorbeeld een aanmerkelijk belangpositie ontstaan, die leidt tot belastingheffing in Box 2. Anderzijds kan het fiscaal partnerschap gunstig zijn wanneer partners hun arbeidsinkomsten naar keuze kunnen toerekenen.

↑ top