Holtus AssurantiŽn & Financieel Advies BV

Default

Successiewet

Mensen met een huis en spaargeld, ontkomen er niet aan...

Het is de meest gehate belasting voor huiseigenaren en/of mensen met vermogen in Nederland, de zogenaamde 'erfbelasting'. Ook al weten de meeste mensen dat successierecht betaald moet worden, toch komt de aanslag van de belasting vaak als een onaangename verrassing.

Aanpassing Successiewet 1956

Sinds 1 januari 2010 is de Successiewet gewijzigd. Successierecht heet voortaan 'erfbelasting'. Het aantal tariefgroepen dat erfbelasting moet betalen, is teruggebracht van 4 naar 2. Te weten: de 'nabijen', dus partners, kinderen en kleinkinderen, en de 'overigen', dus ooms en tantes, nichten en neven etc. De tarieven die de twee groepen aan erfbelasting moeten betalen, zijn verlaagd. Zo is het is het toptarief van 68% verlaagd naar 40%. Verder zijn de vrijstellingen, die de 2 groepen hebben, verhoogd. Onder vrijstelling verstaan wij het deel van de erfenis waar U géén belasting over hoeft te betalen. Of U nu wel of geen testament heeft, afhankelijk van de hoogte van uw nalatenschap, betalen uw erfgenamen altijd successierecht.

Het te betalen successierecht kan hoger, of lager uitvallen door renteconstructie. Het kan zijn dat U in uw testament een renteconstructie laat opnemen. Meer over testament vind U via de link ''verschillende testamenten''.

Versterf-erfrecht

De hoogte van het successierecht is ook afhankelijk van hoeveel U nalaat en aan wie. Dat kunt U in een testament laten vastleggen. Heeft u geen testament, dan geldt het ''versterf-erfrecht''. U laat bij uw overlijden uw hele bezit na aan uw partner, als u die heeft. Als er kinderen zijn, dan hebben zij ook recht op een erfdeel. Heeft u geen partner of bent u niet met uw partner gehuwd, dan geldt in de regel dat uw erfenis naar uw familie gaat bijvoorbeeld naar uw ouders, broers of zussen. 

De belangrijkste veranderingen in cijfers uitgedrukt:

De verhoging van de vrijstellingen: Bij overlijden krijgt de partner een vrijstelling van € 600.000,00; de kinderen worden tot een bedrag van € 19.000,00 vrijgesteld en de overige verkrijgers hebben een vrijstellling van € 2.000,00. Indien er sprake is van een schenking hebben de kinderen een vrijstelling van € 5.000,00; deze vrijstelling wordt eenmalig verhoogd tot een bedrag groot € 24.000,00 (indien zij tussen de 18 en 35 jaar zijn) en de overige verkrijgers hebben een vrijstelling van € 2.000,00.

Daarnaast worden de schijven in de betreffende tariefgroepen teruggebracht naar slechts twee schijven, te weten:

1. voor wat betreft de eerste tariefgroep wordt een verkrijging van € 0 tot € 125.000,00 belast tegen 10% en een verkrijging van € 125.000,00 en hoger belast tegen 20%;
2. voor wat betreft de tweede tariefgroep wordt een verkrijging van € 0 tot een bedrag van € 125.000,00 belast tegen 30% en een verkrijging van € 125.000,00 en hoger wordt belast tegen 40%.

Per 1 januari 2010 zijn de tarieven aangepast. Hieruit blijkt dat dat niet altijd gunstig uitpakt. Bij een schenking van € 50.000,00 aan een kind, respectievelijk € 10.000,00 aan een kleinkind, ziet dat er als volgt uit:

                                                  2009              2010

Kind :                € 50.000,00               € 2.952,00          € 4.500,00

Kleinkind:    € 10.000,00           €   800,00        € 2.400,00

Uw successierecht kunt U ook berekenen door hier te klikken

Wilt U meer weten?

Voor meer info over deze materie gaat U naar de site www.erfwijzer.nl

top