Holtus AssurantiŽn & Financieel Advies BV

Default

Bankvoorwaarden

                               Nieuwe Europese regels betalingsverkeer

Wat gaat voor U veranderen?

De relatie die u met de bank heeft, wordt beheerst door de algemene bank- en productvoorwaarden. Daarin staan uw rechten en plichten én die van de bank omschreven.
Vanaf 1 november 2009 gelden er voor betalingsverkeer uniforme Europese regels. Vanwege deze nieuwe wetgeving wijzigen de voorwaarden van alle Nederlandse banken.

Afschaffing van valutering op betalingen

Valutering van betaaltransacties wordt afgeschaft. Met valutering wordt bepaald op welke dag een bedrag op of van een rekening is bij- of afgeschreven. De exacte datum daarvan was van belang voor de renteberekening over dat saldo. Door afschaffing van de valutering zal de rente gelijk lopen met de bij- en afboekingen.

De verruiming terugboekingstermijn bij incasso

De terugboekingstermijn van een incasso op basis van de doorlopende machtiging wordt verruimd van 30 dagen naar 56 dagen (8 weken). Het terugboekingsrecht geldt echter niet meer voor eenmalige telefonische machtigingen en doorlopende telefonische machtigingen kansspelen.

Kosten betaaldiensten

Kosten voor uw betaaldiensten worden vanaf 1 januari 2010 per maand in plaats van per kwartaal in rekening gebracht. Deze kosten worden halverwege de lopende maand van uw rekening afgeschreven. Als u een product opzegt, worden per de eerste van de volgende maand geen kosten meer in rekening gebracht. De kosten voor uitgevoerde transacties worden, net als nu, achteraf berekend.

Wijziging product- en betaalvoorwaarden

Per 1 november worden de nieuwe Voorwaarden Betalingsverkeer geïntroduceerd. Hierin zijn onder meer de nieuwe Europese regels verwerkt over duidelijke informatievoorziening aan klanten en uitvoeringstermijnen van betaalopdrachten. Daarnaast worden productvoorwaarden aangepast op bovengenoemde wijzigingen.

Wijziging Algemene Bankvoorwaarden

Naast de Voorwaarden Betalingsverkeer treden per 1 november 2009 ook de gewijzigde Algemene Bankvoorwaarden (ABV) in werking. Deze voorwaarden waren verouderd en deels niet meer van toepassing. De ABV gelden voor alle klanten voor zover de bank daarvan niet afwijkt in haar eigen (product)voorwaarden.

Betere informatievoorziening op bankafschriften

  • Alle tarieven voor betaaldiensten worden vemeld in het 'Informatieblad Betaaldiensten Particulieren'.
  • Tariefswijzigingen worden voortaan minimaal twee maanden voor ingangsdatum bekendgemaakt. Dit kan schriftelijk plaatsvinden of via een melding in Internet Bankieren.
  • Als een betalingsopdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo op de rekening, krijgt u voortaan bericht. Dit gebeurt schriftelijk of via Internet Bankieren. Dit geldt ook voor incasso's en periodieke overboekingen.

Meer informatie over de gewijzigde voorwaarden kunt u vinden op de site van de Nederlandse Vereniging van Banken, www.nvb.nl.