Holtus AssurantiŽn & Financieel Advies BV

Default

Huis kopen?

8 goede redenen om nú een huis te kopen

1 De woningmarkt is een kopersmarkt

De vraag naar woningen is flink gezakt. Het aantal transacties is daardoor afgenomen en huizen staan (veel) langer te koop. Dit heeft geleid tot forse prijsdalingen, die overigens per woningtype en regio wel uiteenlopen.

2 De lage hypotheekrente

De hypotheekrente daalt nu als gevolg van de grote kapitaalinjecties van overheden wereldwijd in de bankensector. De bedoeling van deze injecties is om de kredietverstrekking weer op gang te brengen.
Daarnaast hebben de centrale banken ook de rente verlaagd, die ze eigenlijk moeten doorberekenen aan hun klanten, maar dit gebeurd mondjesmaat.

3 Kopers hebben een uitstekende onderhandelingspositie

Als een iemand zijn/haar woning te koop zet, hebben zij niet graag dat dit lang gaat duren. Vooral als zij al een ander huis hebben gekocht en geconfronteerd worden met dubbele woonlasten. In zo'n situatie moet men zich wel openstellen voor onderhandelingen. Wie het hard speelt kan daarvan flink profiteren en een (erg) laag bod doen.

4 Goede investering voor de toekomst

Een huis koopt men voor een langere termijn. De afgelopen decennia zijn de prijzen van koopwoningen harder gestegen dan de koopkracht. Hoe eerder men een huis koopt, hoe langer U van deze ontwikkeling profiteert.
Uiteraard zijn er ook periodes dat de prijzen dalen, zoals we nu merken. De meeste huiseigenaren zitten de dip gewoon uit, want er komen ook weer betere tijden.

5 De huizenprijzen zijn realistischer geworden 

De woningmarkt is jarenlang overspannen geweest, maar dat kon niet eeuwig zo blijven. De huizenprijs bleef maar stijgen door stijgende salarissen en hypotheekrenteaftrek. En doordat de vraag het aanbod overtrof en de verwachting dat de stijging zal doorzetten. Dit was een ontwikkeling dat niet alsmaar kon doorgaan, met of zonder kredietcrisis. Bekijkt men het positief, dan is dit een gezonde prijscorrectie. Het negatieve is dat niemand weet hoever die correctie gaat en hoelang hij duurt.

6 Hypotheekrenteaftrek gaat op de helling

Als dit inderdaad op termijn verdwijnt, dan kunt U er maar beter nog van profiteren. Immers, het voordeel in de vorm van teruggave komt elke maand terug. En hoe langer het duurt, hoe meer voordeel. Daarnaast is het denkbaar dat er een run komt op koopwoningen als het ''H-woord'' zijn langste tijd heeft gehad. In Nederland is het zo dat bestaande rechten worden gerespecteerd! Oftewel: iedereen die vóór de afschaffing c.q. beperking een hypotheek neemt, blijft buiten schot.

7 De verkoper gaat eerder akkoord met een no-risk clausule

Deze clausule houdt in dat de koop van een woning niet doorgaat als de koper zijn woning niet binnen de vooraf vastgestelde termijn heeft verkocht. Verkopers zullen waarschijnlijk eerder akkoord gaan met deze voorwaarde.
Het nadeel is echter dat de verkoper deze no-risk clausule eigenlijk ook moet opnemen in zijn voorlopig koopcontract. Er kan dus een hele keten van ontbindingen ontstaan.

8 U bouwt vermogen op met een eigen woning

Zodra de hypotheek lager is dan de vrije verkoopwaarde is er sprake van overwaarde. Die kan ontstaan door waardestijging van het huis en door aflossing van de hypotheek. Men hoort tegenwoordig niet veel meer over dit, maar het kan best terugkeren zodra de financiële markten tot rust zijn gekomen. Men kan straks een aardig appeltje voor de dorst hebben opgebouwd, als men nu of in de toekomst zijn hypotheek (gedeeltelijk) aflost.

↑ naar top ↑