Holtus AssurantiŽn & Financieel Advies BV

Default

Gedragscode

Verzekeringscontract mag niet meer stilzwijgend verlengd worden

Vanaf 1 januari 2010 geldt voor alle bij het Verbond van Verzekeraars aangesloten verzekeraars de Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen particuliere schadeverzekeringen.

Verreweg de meeste verzekeringen worden na afloop van de contractperiode stilzwijgend verlengd. Ondanks het van kracht worden van het nieuwe verzekeringsrecht, waarin de verzekeringnemer veel ruimere (ook tussentijdse) opzegrechten kreeg, bleef die stilzwijgende verlenging regelmatig tot klachten leiden.
Daarom heeft het Verbond van Verzekeraars een gedragscode opgesteld, waarmee alle bij het Verbond aangesloten verzekeraars gaan werken. De code geldt voor particuliere klanten en dus niet voor zakelijke.

Wat houdt de nieuwe code in?

De nieuwe gedragscode hanteert als uitgangspunt een looptijd van één jaar voor schadeverzekeringen. Meerjaarcontracten mogen ook worden aangeboden, maar uitsluitend in combinatie met een keuzemogelijkheid voor een éénjarig contract.
Kiest de klant voor het meerjaarcontract, dan moet hij daar apart en expliciet voor tekenen (een dubbele handtekening dus).

Wat gaat er gebeuren bij een naderende verlenging?

De klant krijgt vanaf 1 maart 2010 tijdig informatie over een naderende verlenging (van zijn éénjarig- of meerjaarcontract). Ook wordt de klant geïnformeerd over de mogelijkheden om de polis eventueel op te zeggen met een maximale opzegtermijn van één maand.
Voorafgaand aan de verlenging van een meerjaarcontract krijgt de klant doorgaans weer de keuze voor een nieuw meerjaarcontract of een éénjarig contract. Zonder expliciete instemming van de consument met een langer lopend contract wordt een meerjaarcontract automatisch omgezet in een éénjarig contract.
Alle éénjarige contracten zijn met maximaal één maand opzegtermijn per dag opzegbaar, met uitzondering van het nieuw gesloten éénjarige contract in het eerste jaar.

LET OP: Huidige meerjarige contracten (lees: polissen) worden ongewijzigd voortgezet tot contractsvervaldatum!

meer informatie vindt U op de site van het Verbond van Verzekeraars


naar top