Holtus AssurantiŽn & Financieel Advies BV

Default

Nieuwe gedragscode hypotheken

Nieuwe gedragscode

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de nieuwe Gedragscode voor hypotheken die per 1 augustus 2011 in zal gaan. Volgens de nieuwe gedragscode voor hypotheken mag de hypotheek bij aanschaf van een woning niet meer dan 110% van de aankoopwaarde bedragen. Ook mag een hypotheek nog maar voor maximaal de helft van de aankoopwaarde aflossingsvrij zijn. (zie uitleg hieronder)
Note: Door de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting van 6 naar 2 procent is dit percentage automatisch(tijdelijk) verlaagd naar 106%

Volledig aflossingsvrije hypotheek verdwenen

Hypotheken die vanaf 1 augustus 2011 worden afgesloten, moeten voldoen aan de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF), waarmee de volledig aflossingsvrije hypotheek verdwijnt. Nieuwe woningeigenaren kunnen vanaf 1 augustus hoogstens de helft van het hypotheekbedrag lenen zonder af te lossen.

De GHF gaat wat de banken en de verzekeraars betreft gelden voor alle hypotheken, ook de leningen die onder de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) vallen. Leningen die met behulp van de NHG worden aangegaan, moeten voldoen aan de daarvoor geldende voorwaarden en aan de gedragscode. Bij een inhoudelijk verschil tussen de normen zal voor banken de gedragscode leidend zijn.
Dit stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) op de website.

De nieuwe regels moeten consumenten beter beschermen tegen overkreditering, oftewel: meer lenen dan je kunt terugbetalen. Het Verbond van Verzekeraars, de NVB, het ministerie van Financiën en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben samengewerkt bij het opstellen van de nieuwe gedragsregels.

Wat zijn de consequenties voor de woningmarkt?

In tegenstelling tot veel berichten in de media betekent de nieuwe Gedragscode niet dat er minder geleend kan worden. Dat komt omdat de manier waarop de waarde van de woning wordt vastgesteld gaat veranderen.
In de huidige Gedragscode mag de hypotheek maximaal 125% zijn van de executiewaarde van de woning.
De executiewaarde ligt gemiddeld op ongeveer 85% van de waarde van een woning.