Holtus AssurantiŽn & Financieel Advies BV

Default

Bonusprovisies

Bonusprovisies gaan verdwijnen 

De minister van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de nieuwe maatregelen die hij neemt op het gebied van het beloningsbeleid.
Vanaf 1 januari 2013 zullen alle bonusprovisies voor levensverzekeringen verboden zijn.

Provisieverbod

Bonusprovisies voor de meeste vormen van levensverzekeringen en (andere) complexe financiële producten waren al niet meer toegestaan. Tegelijk komt er een verbod op direct door de klant betaalde ‘excessieve’ beloningen. De minister gaat ook proberen om de beloningen aan te pakken (tekencommissie en winstcommissie) die in het volmachtkanaal worden betaald.
Vanaf 1 januari 2013 wordt een algeheel verbod van kracht op provisie voor complexe producten, hypotheken, inkomens- en uitvaartverzekeringen.

Aanvullende maatregelen 

De gewenste cultuurverandering in de financiële dienstverlening probeert de minister te bereiken door, ten eerste, het aanpassen van de vakbekwaamheidsregels en, ten tweede, door sturing via het beloningsbeleid.
Op het gebied van beloningsbeleid zijn al enkele maatregelen getroffen (transparantie), maar deze hebben naar de mening van de minister niet voldoende effect gesorteerd. Daarom worden nu in twee stappen aanvullende maatregelen genomen.

Indirecte beloningen

Het verbod van bonusprovisie bij schadeverzekeringen omvat niet alleen de directe omzetbonussen, maar ook de indirecte beloningen. Denk aan snoepreisjes, ‘gratis’ opleidingen of bedrijfsfaciliteiten. Vooralsnog lijkt het erop dat het provisiesysteem wel blijft toegestaan bij schadeverzekeringen, al waarschuwt de minister vast dat er altijd wel discussie mogelijk is over de vraag voor welke producten een provisieverbod moet gelden.

In hoeverre het de minister lukt om de beloning voor de gevolmachtigde agent per 1 januari 2012 ook echt in te perken is nog de vraag. Daarvoor is ook een aanpassing van de wet nodig en dat kost meestal meer tijd.

Excessieve beloningen

Voor het verbod op excessieve beloning is vooral van belang wat wordt verstaan onder ‘excessief’.
Hier is sprake van een open norm. In beginsel blijft de bemiddelaar/adviseur vrij om met de klant af te spreken welke beloning passend is bij welke prestatie. De kwaliteit en het niveau van de dienstverlening spelen daarbij een rol. De AFM mag alleen als de beloning alle redelijke grenzen ver te buiten gaat maatregelen nemen.
Maar de AFM mag niet zelf beoordelen welke prijs redelijk is.