Holtus AssurantiŽn & Financieel Advies BV

Default

Hoe te handelen?

Wat doen wij bij schades?

>> Allereerst helpen wij U als U naar ons kantoor komt of wij bezoeken U thuis.
>> Samen met U vullen we dan het schadeaangifteformulier (SAF) in.
>> Gaat U akkoord met datgene wat ingevuld is, dan ondertekent U het formulier
>> Naar de verzekeringsmaatschappij, die de schade moet gaan betalen, sturen wij dit formulier op.
    (Dat kan zijn uw eigen maatschappij of die van de schadeveroorzaker)
>> Mocht er een expert nodig zijn om het schadebedrag te bepalen, dan schakelen wij die voor U in.
>> Heeft U letsel opgelopen, dan zorgen wij dat een
letselschadeadvocaat een bezoek aan huis brengt.
>> De maatschappij en wij houden U op de hoogte van het schadeverloop
.

Wat Uzelf kunt doen bij autoschade?

Allereerst het Europees Schadeformulier invullen en door beide partijen laten ondertekenen. Heeft u de mogelijkheid om uw schade digitaal te melden, klik dan op deze link: mobielschademelden. Bij een ongeval met letsel- of flinke materiële schade, altijd politie en/of ambulance bellen. Bel altijd het telefoonnummer van de alarmcentrale dat op uw groene kaart staat. Daarna rijdt U zelf of laat uw voertuig slepen naar de schadehersteller, mits het voertuig niet door de afsleepdienst is meegenomen, om de schade te laten taxeren. De achterkant (zie pagina 4 of 5 van dit digitaal in te vullen Europees Schadeformulier) vult U thuis in, of U komt naar ons kantoor. A.u.b. niet vergeten te (laten) ondertekenen door de verzekeringsnemer!

Wat doen wij bij autoschade?

Als er een aanrijding met letsel heeft plaatsgevonden dan schakelen wij, mits U daarvoor verzekerd bent, de rechtsbijstandverzekering in. Dit gebeurd ook als de tegenpartij (veroorzaker of niet) een buitenlandse nationaliteit heeft. Deze maatschappij is voor motorvoertuigen meestal de DAS.
Bij alleen blikschade regelen wij een expertise. De expert komt altijd tussen 08.30 en 17.00 uur naar de schadehersteller die U aangeeft. 

Wat te doen bij andere schades?

Bij diefstal, vermissing of e.d. altijd aangifte doen bij de politie in uw woonplaats of in de gemeente waar het delict heeft plaatsgevonden. Als het proces verbaal is opgemaakt komt U, met het SAF, oftewel het Schadeaangifteformulier, welke U overigens hier kan downloaden, tijdens openingstijden, naar ons kantoor. Wij zorgen dan voor de verdere afhandeling van de schade. Betreft het een waterschade of beschadiging aan uw inboedel, gelieve zorg te dragen voor een factuur, zodat wij er meteen mee aan de slag kunnen.

Hieronder vindt U een voorbeeld van aansprakelijkheidsstelling met een motorvoertuig. Heeft U hulp nodig bij het invullen van dit formulier, bel ons. 

aansprakelijkheidsstelling voor motorrijtuigen

Als U iets bij een ander beschadigd heeft

U of uw kinderen heeft/hebben bij iemand, ook wel genaamd ''een derde'', schade veroorzaakt. Dan kan de eigenaar of degene waarbij U de schade heeft veroorzaakt, de eigen verzekeringsagent op de hoogte stellen van de schade. In de meeste gevallen vergoed hun eigen verzekeringsmaatschappij de geleden schade, omdat hier de nieuwwaarderegeling gehanteerd wordt. Bij de aansprakelijkheidsverzekering wordt de dagwaarderegeling gebruikt. Dit betekend dat hoe ouder het voorwerp, hoe minder de cliënt vergoedt krijgt van de verzekeringsmaatschappij van de schadeveroorzaker. Wanneer spreekt men van een dagwaarderegeling?
- Als er zaken onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij bestemd waren.
(zaken die op zolder/ andere bergruimten zijn opgeslagen, die u niet meer regelmatig gebruikt)
- Als er zaken zijn waar de dagwaarde lager is dan 40% van de nieuwwaarde.
(verzekeringsmaatschappijen kijken naar de ouderdom en de oorspronkelijke nieuwwaarde van de goederen)
- Als het zaken zijn die van derden zijn ontvangen. (opzicht)
- Bromfietsen, vaartuigen, aanhangwagens en caravans
Bij twijfel over de vergoeding kunt U ons bellen.

Als U iets bij uzelf beschadigd heeft

Om misverstanden te voorkomen leggen wij het voor U uit. Als U bij uzelf of bij inwonenden een schade aan eigen zaken toebrengt, dan kunt u deze niet verhalen op de aansprakelijkheidsverzekering, maar wel eventueel op de brandverzekering, mits U All-risk verzekerd bent, anders valt de schade niet altijd onder de dekking! Schade van personen die op één polis staan of die bij elkaar in gezinsverband in huis wonen is dus bij de AVP-dekking uitgesloten. Echter er is één uitzondering. Wanneer zonder opzet letsel wordt aangebracht aan een partner of kind. Als U de personenauto van iemand leent en U veroorzaakt een schade, dan is dit ook NIET verzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering! Ook hier is echter één uitzondering, namelijk het zogenaamde portierrisico. U, als passagier, kan dan aansprakelijk worden gesteld door de eigenaar van het voertuig, voor de geleden schade.

→ Enkele voorbeelden van een aansprakelijkheidsstelling voor particulieren klikt u hier.

                                                                                                                                             <<< terug

↑ top