Holtus AssurantiŽn & Financieel Advies BV

Default

Fraudebeleid

Fraudebeleid verzekeraars

Verzekeren is een kwestie van vertrouwen. De verzekeraars moeten van cliënten erop kunnen vertrouwen dat afspraken na worden gekomen. Bijvoorbeeld door schade te vergoeden als die gedekt is. En de verzekeringsmaatschappijen moeten erop kunnen vertrouwen dat de verzekerde op tijd zijn premie betaalt en dat de cliënten ons altijd correct informeren.

Fraude kost de eerlijk verzekerden geld

Soms komt het voor dat iemand de verzekeraar of tussenpersoon bewust onjuist informeert. Bijvoorbeeld door onjuiste informatie te geven over de oorzaak van een schade. Of door schade groter voor te doen dan die eigenlijk is. Of door een bedrag op een bon of rekening te veranderen. Dan kan ertoe leiden dat verzekeringsmaatschappijen een onterechte uitkering doen of te veel uitbetalen. En dat is niet alleen vervelend voor hen maar ook voor alle eerlijke verzekerden. Deze uitkeringen worden immers uiteindelijk betaald door de premies die zij van alle verzekerden ontvangen. Hoe meer de verzekeraars moeten uitbetalen, hoe hoger de premie uiteindelijk wordt. En daar is niemand bij gebaat.

Actief bestrijdingsbeleid

Daarom hebben de meeste verzekeringsmaatschappijen een actief bestrijdingsbeleid op het gebied van fraude. Zij bekijken alle schadeclaims en andere documenten heel goed voordat zij uitkeren. En zij maken ook gebruik van de ervaringen van andere verzekeraars.

Maatregelen

Als zij constateren dat iemand fraude heeft gepleegd, nemen zij maatregelen. Dit kan bijvoorbeeld het volgende zijn:

  • De verzekeringsmaatschappijen doen aangifte bij de politie.
  • Zij brengen andere verzekeraars op de hoogte en delen dit mee aan degene die fraude heeft gepleegd.
  • Er wordt géén schade vergoed, ook niet als een deel van de claim wel terecht was.
  • De verzekering wordt met onmiddellijke ingang opgezegd, zonder teruggave van premie.
  • Ook de andere verzekeringen worden bij hen opgezegd, zonder teruggave van premie.
  • Als het om fraude van een tussenpersoon gaat, brengen zij de toezichthouder (AFM) op de hoogte.

 

 top